About Us

Health, Wholesomeness, and Well-being
เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดี

 

BOONE ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่รักการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่าง ผลิตภัณฑ์ BOONE ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง คัดสรรอย่างดีจากทั่วโลก เช่น จากประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ สวิสเซอร์แลนด์ BOONE ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน  GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice - Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)  รับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการผลิตที่มาตรฐานการระดับสากล เพื่อส่งต่อสุขภาพและชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค

 

Quality Assurance 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boone ผลิตจากการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงในกระบวนการผลิตโดยมีเภสัชกรควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และมีห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Unit) สำหรับทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของยาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค ปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนตามกรรมวิธีอันเป็นมาตรฐาน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง  ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนเช่นนี้ จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสามารถรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boone ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด