เกี่ยวกับเรา

Health, Wholesomeness, and Well-being
เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดี

 

BOONE ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่รักการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ และรูปร่าง ผลิตภัณฑ์ BOONE ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง คัดสรรอย่างดีจากทั่วโลก เช่น จากประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ สวิสเซอร์แลนด์ BOONE ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน  GMP  (Good Manufacturing Practice)  รับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการผลิตที่มาตรฐานการระดับสากล เพื่อส่งต่อสุขภาพและชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค

 

Quality Assurance 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boone ผลิตจากการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงในกระบวนการผลิตโดยมีเภสัชกรควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน และมีห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Unit) สำหรับทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค ปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนตามกรรมวิธีอันเป็นมาตรฐาน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง  ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนเช่นนี้ จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสามารถรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Boone ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด