คอลลา คิวเท็น พลัส

คอลลา คิวเท็น พลัส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอลลา คิวเท็น พลัส

เลขสารบบอาหาร 73-1-00154-0017

รายละเอียดสินค้า


ส่วนประกอบที่สำคัญ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย (Each tablet contains) :
คอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเล  1,200 มก.
วิตามินซี 60 มก.
โคเอนไซม์ คิวเท็น  30 มก.


ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมมื้ออาหาร

Dosage : Take 1 tablet once daily with meal.


ขนาดบรรจุ : 30 เม็ด

  • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
  • ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 
 
คำเตือน : (เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปที่ต้องแสดงคำเตือนตามกฏหมาย) 
 
  • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน


ฆอ.3091/2556
 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

สาระน่ารู้ของ Co Q10 (Coenzyme Q10) 

สาระน่ารู้ของ Fish Collagen Peptide

สาระน่ารู้ของ Vitamin C (Ascorbic acid or Sodium Ascorbate)

ย้อนกลับ