วิตตามิน ซี 1000 – ไบโอ

วิตตามิน ซี 1000 – ไบโอ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิตตามิน ซี 1000 – ไบโอ

เลขสารบบอาหาร 1A 358/55

รายละเอียดสินค้า

 
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย (Each tablet contains) :
Vitamin C (Ascorbic Acid) 1000 mg
With Lemon Bioflavonoid Complex , Acerola and Rosehip.  

ข้อบ่งใช้ : รักษาผู้ที่ขาดวิตามินซี
 
ขนาดรับประทานรับประทานวันละ 1 เม็ด หรือตามต้องการ
 
Direction : Take 1 tablet daily or as required.


ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด 
 
 
มีจำหน่ายตามรายขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
 

ฑท. 1832/2556
 

 

ย้อนกลับ